Pravila in pogoji uporabe

Za uporabo spletne strani se mora uporabnik strinjati s temi pravili in pogoji uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za uporabo spletne strani. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena.


Pogodba o dobavi blaga ali storitev

Pogodba o dobavi blaga ali storitev bo med vami in našim podjetjem sklenjena šele, ko vam po oddanem naročilu pošljemo email s potrdilom naročila in od vas prejmemo plačilo. Potrditev naročila je veljavna tudi če email sporočila ne prejmete. 

Kadarkoli pred tem lahko od naročila stranki odstopita. 

Cene in dobavljivost blaga se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.


Obdelava naročil in plačilo

Plačilo bo s kreditne kartice ali PayPal računa trgano ob trenutku pošiljanja naročila ali preden je storitev aktivirana. 

Spletno prodajo izvaja Broken Bones d.o.o., Tržaška cesta 132, Ljubljana, ID za DDV: SI85140384, matična številka:  8128260000, družba je registrirana na Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG vpisa: 2008/30223


Omejitev odgovornosti

Upravljavec strani in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa vsebine ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani sta ponujeni 'takšni, kot sta', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru ne odgovarjamo za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.


Nelegalno početje

Vnos lažnih podatkov je kaznivo. V primeru, da zaznamo nedovoljeno uporabo ali zlorabo sistema, bo kršitelj prijavljen pristojnim organom. 


Spremembe splošnih pogojev

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo ta Pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami.